Kyiv 62 Bohdana Khmelnytskogo St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00-18:00
Fr.9:00 - 17.00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00-17:00
Fr.9:00-16:00
View on the map
Kyiv 12 Almazova St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Kyiv 70 Stolychne Shose
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Dnipro 27 Sicheslavska Naberezhna
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Lviv 33 Tchaikovsky St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
View on the map
Lviv 26 Rynok Square
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Odesa 3B, Lidersivskyy blvd
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Kharkiv 10 Gogolya St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Rivne 10 Tolstogo st.,
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map