USD:29.32 / 29.65 EUR:26.85 / 27.03
Kyiv 62 Bohdana Khmelnytskogo St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00-18:00
Fr.9:00 - 17.00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00-17:00
Fr.9:00-16:00
View on the map
Kyiv 12 Almazova St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Kyiv 70 Stolychne Shose
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Dnipro 27 Sicheslavska Naberezhna
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Lviv 33 Tchaikovsky St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
View on the map
Lviv 26 Rynok Square
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Odesa Lidersovskiy blvd. 3B
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Kharkiv 10 Gogolya St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr.9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map
Rivne 3 Kavkazka St.
Office operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 18:00
Fr9:00 — 17:00
Cashier desk operating hours
Mon.-Thu.9:00 — 17:00
Fr.9:00 — 16:00
View on the map